Vi i styrelsen vill önska alla medlemmar en glad sommar!

// Styrelsen