Vad du som bostadsrättsägare har för underhållsansvar finns fastslaget i bostadsföreningens stadgar. Skulle du finna att det är några oklarheter, tveka inte att kontakta oss INNAN du påbörjar eventuell renovering eller liknande.

Vi vill också påpeka att ENDAST kolfilterfläktar är tillåtna i vår förening.

Stadgar Brf Hagen