Vad du som bostadsrättsägare har för underhållsansvar finns fastslaget i bostadsföreningens stadgar. Skulle du finna att det är några oklarheter, tveka inte att kontakta styrelsen INNAN du påbörjar eventuell renovering eller förändringar.
Även ombyggnation eller förändringar av uteplats behöver godkännas av styrelsen.  

Vi vill också påpeka att ENDAST kolfilterfläktar är tillåtna i föreningen och får inte anslutas till ventilation.

Stadgar Brf Hagen