Gästparkeringar

Inom Hagens område finns 9 st gästparkeringar.

Gästparkeringar är belägna vid Segersjövägen 31-33, Segersjövägen 43 och vid garagen mittemot Segersjövägen 57-59.

Gästplatser är endast för besökare och får INTE nyttjas av boende i Hagen. Besökare har rätt att använda platsen i högst två dygn och därefter erfordras P-tillstånd. P-tillstånd kan lämnas ut av styrelsen och skall återlämnas när gäster har avrest.

Är gästparkeringarna upptagna finns det möjlighet att stå vid Rödstu Hage IP eller bakom föreningens garage vid återvinningscentralen. (tidbegränsad parkering)


Bild på gästparkeringar


Boendeparkering

För dig som bor i Hagen finns det möjlighet att hyra parkeringsplats eller garage för din bil. Våra parkeringar är certifierade som trygg parkering.

Certifikat för godkänd trygg parkering

Parkeringsplats

Det finns två typer av parkeringsplatser för dig som bor i Hagen. 

  1. Parkeringsplats utan elstolpe kostar 150kr/mån
  2. Parkeringsplats med elstolpe för 200kr/mån

Garage

För dig som tycker att det här med att skrapa rutor på vintern är ett gissel finns även möjligheten att hyra någon av föreningens 24 garageplatser. Avgiften för detta är 350kr/mån

Oavsett val du gör så måste du höra av dig till vår fastighetsskötare Per som sköter uthyrningen av parkeringsplatser och garage.
Observera att det kan vara kö för att få en parkeringsplats och garage.