• Hushållssopor kastas väl förpackade i behållare, med grön lucka, uppställda vid parkeringar.
  • Matavfall sorteras i speciella papperspåsar och slängs i behållare, med svart lucka, uppställda vid parkeringar. Information om vad som är matavfall finns här.
  • Grovsopor lämnas i Grovsophus (utanför Segersjövägen  39 och 49)
    Är du osäker på vad som får lämnas i grovsoporna kontakta fastighetsskötaren/föreningen.
  • Återvinningsstation för övriga hushållssopor som ska sorteras finns på Rödstu Hages P-Plats, mitt emot Segersjövägen 59 bakom garagen.

Är du osäker vad som ska sorteras var finns en  Sorteringsguide.