Källarförråd

Till varje lägenhet ingår ett källarförråd, kolla upp vilket lägenhetsnummer du har då detta är numret på ditt källarförråd. Viktigt är att se till att inte förvara värdesaker i förrådet då dessa inte alltid täcks av din hemförsäkring. Se även till att dörrar till förråden stängs ordentligt när du går in och ut för att hålla obehöriga ute.

Matkällare

Till varje lägenhet finns även en mindre matkällare på ca 1x1m. Dessa är precis som källarförråden märkta med ditt lägenhetsnummer.