Om du som äger en bostadsrätt vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du söka tillstånd av styrelsen. Föreningens stadgar medger att utesluta en medlem ur föreningen och därmed tvinga fram en tvångsförsäljning av lägenheten vid otillåten andrahandsuthyrning.

BRF Hagen medger i första hand uthyrning i 6 månader. Uthyrningsperioden kan förlängas om det finns fortsatta skäl och om uthyrningen fungerat problemfritt.

Föreningen tar ut en engångsavgift på 2 000 kr för att täcka administrativa kostnader.

Kontakta styrelsen om du vill hyra ut din bostadsrätt i andrahand.