Formuläret skickas till fastighetsskötaren i Hagen och gäller fel i fastigheten och tillhörande områden.

Skicka e-post till felanmalan (@) brfhagen.se om du inte önskar använda formuläret.

Valfritt
Välj det som felanmälan gäller
För att återkalla samtycke gällande information kontakta föreningen och begär radering