Trivselreglerna gäller såklart alla som bor i Bostadsrättsföreningen Hagen. Skulle du uppleva att dina grannar bryter mot dessa gemensamma regler föreslår vi att du i första hand försöker lösa det själv med din granne. Tänk på att hålla en god ton och att alltid respektera varandra. Förhoppningsvis ska ni bo grannar i många år framöver så god gransämja är att föredra.

Trivselregler
 • Vårda och underhålla lägenheten.
 • Omedelbart anmäla läckor och droppande kranar till fastighetsskötaren.
 • Meddela fastighetsskötaren när glödlampor och annat materiel gått sönder i gemensamma utrymmen.
 • Inte annat än i undantagsfall spela musik, hålla radio och TV igång på störande volym mellan 22.00 – 07.00 samt även i övrigt undvika det som kan störa grannarna.
 • Inte tvätta i egen tvättmaskin efter kl. 21.00 eller utföra stortvätt i lägenheten.
 • Använd miljöstation och behållare, paketera soporna väl och se till att inte förorsaka stopp. Större föremål ska placeras i grovsoprummen.
  Sopsortering ska göras, vilket innebär att plastförpackningar, kartong, tidningar, glas etc lämnas vid återvinningsstationen bakom garagen.
  Matavfall sorteras i speciella papperspåsar och slängs i behållare med svart lucka.
 • Inte spola ner föremål, mediciner, dambindor, miljöfarliga vätskor i toaletterna. Eventuell rensning vid stopp betalas av den som vållat stoppet.
 • Inte skaka mattor, sängkläder och dyl från fönster eller balkong.
 • Inte mata fåglar eller ekorrar från fönster eller balkong
 • Inte belamra källarutrymmen med onödig och/eller brandfarlig bråte, inte placera föremål av något slag i källargångarna och under inga omständigheter använda tändstickor eller annan eld i dessa utrymmen.
 • Släcka lysen och stänga/låsa dörrar i våra gemensamma utrymmen som källargångar, portar, tvättstugor, cykelrum när du går därifrån.
 • Följa parkeringsreglerna och endast parkera på iordningställda p-platser. Gäller även tillfälliga besökare och gäster.
 • Inte förvara mopeder i cykelrummen.
 • Inte placera cyklar/barnvagnar i trapphusen
 • Noga passa sina husdjur genom att se till att de inte för oljud eller förorenar i trapphhus, sandlådor etc. Det är inte tillåtet för husdjur att vara på lekplatsen eller vid badet. Hundar ska vara kopplade.
 • Följa reglerna för användning av tvättstugan, vilket bl.a. innebär att man gör rent efter sig.
 • Alla tar ansvar för trivsel och god ordning!