Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i
föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen
och övriga medlemmar. 

Våra regler ska ses som en grund för ett tryggt och säkert boende i vår förening, där vi alla känner ansvar, visar hänsyn och värnar om vårt boende och vår egen trivsel. 

Aktsamhet och hänsyn

 • Vårda och underhåll din lägenhet. 
 • Anmäl omedelbart vattenläckor och droppande kranar till fastighetsskötaren.  felanmalan@brfhagen.se 
 • Spola endast ner urin, avföring och toalettpapper i toaletterna. Torka ur fettet i stekpannan innan du diskar den. Eventuell rensning vid stopp betalas av den som vållat stoppet. 
 • Skaka inte mattor och sängkläder från fönster eller balkong. 
 • Meddela fastighetsskötaren när glödlampor och annat materiel gått sönder i gemensamma utrymmen. 
 • Släck lysen och stäng/lås dörrarna efter dig i våra gemensamma utrymmen som  portar, källargångar, tvättstugor och cykelrum. 
 • Matning av fåglar är inte tillåten inom föreningens område på grund av att
  matrester riskerar att locka till sig råttor. 

Sophantering 

 • Sortera dina sopor. Matavfall och hushållsavfall läggs i sopbehållarna. Plastförpackningar, kartong, tidningar och glas lämnas vid återvinningscentralen bakom garagen. 
 • Grovsopor som ryms i de gröna containrarna ska placeras i soprummen. Större objekt som möbler och vitvaror måste varje medlem själv ombesörja transport av till återvinningsanläggningen. 

Störningar 

 • Våra fastigheter är väldigt lyhörda och det är därför extra viktigt att vi visar hänsyn till våra grannar. Störande ljud som spikning, borrning och hög musik fortplantar sig lätt i huset. 
 • Särskilt störande arbete får endast ske mellan kl 08 och 18. Hög musik får inte spelas mellan kl 22 och 07. Ljudmässig hänsyn gäller dock givetvis hela dygnet. 
 • Festlokalen har speciella regler som delas ut vid bokning. 
 • Blir du störd av någon granne – tala då själv först med grannen. Om det inte hjälper, dokumentera tid och orsak. Kontakta först därefter styrelsen. 
 • Tänk dock på att vissa ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i flerfamiljshus. 
 • Rökning är inte tillåten varken inne och ute i föreningens gemensamma utrymmen.  

Brandsäkerhet 

 • För att minimera risken för brand och skapa bra förutsättningar för utrymning är det viktigt att gemensamma utrymmen hålls fria.  
 • Med anledning av brandskyddsmyndighetens krav får därför inte
  barnvagnar, dörrmattor, soppåsar eller dylikt placeras i trapphusen.
  Källargångarna skall också hållas fria från föremål.
   
 • På balkonger och uteplatser får endast elgrillar användas. Medlemmar som vill nyttja  kolgrillar hänvisas till föreningens iordningsställda grillplatser. 
 • Förvara inte mopeder i cykelrummen. 

Övrigt 

 • Följ parkeringsreglerna och parkera endast på iordningställda p-platser. Gästparkeringar finns för besökare. Särskilda parkeringskort krävs. 
 • Följ reglerna för användning av tvättstugan.
 • Passa dina husdjur genom att se till att de inte för oljud eller förorenar inom föreningens område.