Medlemskap/Utträde

Ansökan om medlemskap/utträde skickas till:
Bostadsrättsföreningen Hagen
Segersjövägen 49
147 61 Uttran

Överlåtelse- och pantförskrivningsavgift

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande prisbasbelopp av köparen. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren. Föreningen godkänner ej juridiska köpare som medlemmar.

Årsredovisningar

Föreningens senaste årsredovisningar hittar ni här.

Stadgar

Föreningens stadgar hittar ni här.

Trivselregler

Föreningens trivselregler hittar ni här.

Energideklarationer

Energideklarationer finns på Boverkets webbplats