Fastigheten, eller fastigheterna består av fyra olika byggnader som är byggda under 1960-talet. Byggnaderna är byggda av olika byggherrar men ser i stort sett lika ut med ett par mindre, estetiska, skillnader. Föreningen består av 135 bostadsrätter och en hyreslägenhet (”fastighetsskötarbostad”).

Bild över Hagen