Årsmötet kommer i år p.g.a corona hållas utomhus på parkeringen vid festlokalen på kortsidan av Segersjövägen 49.

Mötet börjar kl 18:00 och information samt årsredovisning kommer i brevlådan innan den 20:e maj.

Mvh
Styrelsen