Alternativ 1:

Via valfri leverantör och traditionell fast Telefon


Alternativ 2:

Via Telia och Fibernät (går att kombinera med bredband och TV), Länk till Telia


Alternativ 3:

Via Com Hem och Kabelnät (går att kombinera med bredband och TV), Länk till Com Hem


Bredband_Telefoni_2 Bredband_Telefoni