Om du som äger en bostadsrätt vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du söka tillstånd av styrelsen. Våra stadgar medger att utesluta en medlem ur föreningen och därmed tvinga fram en tvångsförsäljning av lägenheten vid otillåten andrahandsuthyrning.

Kontakta styrelsen om du vill hyra ut din bostadsrätt i andrahand.