• Marita Mårtensson, Ordförande
 • Joakim Sjöberg, Kassör
 • Ulla Nilsson, Sekreterare
 • Erik Westlund, Styrelseledamot
 • Elisabeth Petzelius,Styrelseledamot
 • Olle Buskas,Styrelseledamot
 • Patrick Holmlund, Suppleant
 • Kristina Björk, Suppleant

Revisorer
 • Håkan Werell, Auktoriserad revisor Werells Revisionsbyrå
 • Ingemar Holmsten, Revisor
 • Per Rudfjäll, Revisorsuppleant

Valberedning
 • Jenny Lundberg
 • Rebecca Rudfjäll